110-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.12.2022 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (296.38 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за технолошко индустриски развојни зони/ Propozim ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale