68-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
11.08.2022 - 09:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (399.84 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за Предлог-договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија, промет и услуги НЕКСТ.Е.ГО МОБИЛЕ, NEXT.E.GO MOBILE ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со Предлог-одлука
2 Прашања и предлози
3 Одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки
4 Одлука за дополнување на одлуката за ограничување на извозот на одделни стоки
5 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на „обука во блиска воздушна поддршка со воздухоплов (Хеликоптер UH-60) на вооружените сили на Соединетите Американски Држави од мисијата „КФОР 30“ - Косово“ со Предлог-одлука
6 Информација за потребата за преземање на ингеренции за грижа на наследството на Мајка Тереза и нивно додавање на ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците-Скопје