70-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.08.2022 - 14:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (484.25 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација во врска со спроведувањето на постапка за избор на нов вршител на енергетска дејност производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, со Предлог-одлуки и Предлог-решение
2 Прашања и предлози