74-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.08.2022 - 19:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (491.89 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Седмата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 25 Август 2022 година, со предлог-одлуки
2 Информација за доделување на грант преку 28-от повик за техничка помош во рамките на ВБИФ за проектот „Ажурирање на проектна документација за изградба на западниот дел од железничкиот Коридор 8, делница Кичево - Струга“
3 Информација за повеќегодишно плаќање на јавна набавка на работи за „Реконструкција и адаптација на КАРИЛ- КЛИНИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ“.
4 Прашања и предлози - 74
5 Информација во врска со постапките за трајна пренамена на шумскградба или реконструкција на држаите патишта