90-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.10.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (503.9 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за воведување нов модел на системот за финасиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во Република Северна Македонија
2 Кадровски прашања 
3 Прашања и предлози
4 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „ Beyond Horizon 22“, во Република Бугарија
5 Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика 
6 Предлог-Закон за изменување на Законот за енергетска ефикасност по скратена постапка
7 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија во Република Словенија за учество на вежбата „PRESKOK 22“
8 Информација за добивање на согласност од Владата на Република Северна Македонија за прифаќање на барањето Pfizer SRB d.o.o Beograd за отпочнување на постапка за добивање на одобрение за ставање во промет на нова јачина и нова фармацевтска дозирана форма на вакцината COMIRNATY (tozinameran, COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified))