99-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
04.11.2022 - 09:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (491.3 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународниот монетарен фонд со Кредитна линија за претпазливост и ликвидност, по скратена постапка
2 Информација во врска со потребата од склучување на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Северна Македонија и Швајцарскиот Федерален совет за воспоставување на партнерство за миграција
3 Прашања и предлози 
4 Информација за постапувањето по извештајот на Државниот инспекторат за труд по однос на извршениот надзор на законитоста на постапката за склучување на Колективниот договор за вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство