3-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.01.2022 - 16:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (298.64 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка  Усвојување на Записникот од 134 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 јануари 2022 година
1 Oдлука за утврдување на бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 година во основните училишта во услови на вонредни околности
2 Одлука за утврдување на бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 година во средните училишта во услови на вонредни околности
3 Прашања и предлози