155-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.05.2023 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (527.06 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелните медиумски услуги
2 Прашања и предлози 
3 Информација во врска со барањето на Концесионерот АК Хидро 2016 ДООЕЛ Тетово за продолжување на рокот за изградба и започнување со комерцијална работа на МХЕЦ Вејачка