30 години независност - Каталог на настани

 


Листа на настани со видео и фотографии

Име на настан Линк до Линк до

Кокино: Тврдина на Сонцето

видео

фотографии

Музиката зборува на сите јазици – 30 години мултикултура

видео

фотографии

Мултимедијален Фестивал Преспаленд / Prespaland 2021

видео

фотографии

30 години независност, 30 години независна музичка сцена

 

фотографии

EXPO.30

видео

фотографии

Mултимедијален Фестивал „Блесок“

видео

 

Блаже Конески - Проста и строга македонска песна

видео

фотографии

Цело е кога се има 30

видео

фотографии

Градиме култура, сликаме култура

видео

фотографии

Заеднички темели / Themelet ë përbashkëta

 

фотографии

30 години културна убавина

видео

 

Оваа зграда зборува...

видео

фотографии

Билет за дома

видео

фотографии

30 години независност – безброј причини да продолжиме напред

видео

фотографии

Сонце за три светови

видео

фотографии

30 години под ова знаме

видео

фотографии

Македонската народната музика 30 години бисер на независна Република Северна Македонија

видео

 

Мултимедијална летна ноќ

видео 1 
видео 2

фотографии

30 години независност на Северна Македонија

видео

 

Музички настан во Битола

видео

фотографии

Три чалгии

видео

фотографии

Прилеп за време на НОБ

видео 1
видео 2
видео 3

фотографии

Tomorrowland

видео

 

30 години независна алтернативна сцена

видео

фотографии

Млади уметници во едукативна мисија и влијание на младата популација

видео

 

Повикот на татковината со Ѓоко Таневски и камерен оркестар

видео

фотографии

 


Галерија на настани

30 години независност - Галерија на настани