Национални координативни тела

Владата на Република Северна Македонија ги има именувано следниве национални координативни тела:

 

Национални координативни тела Биографија на координатор
Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со попреченост во Република Северна Македонија Спасе Додевски