Блерант Рамадани, Национален Координатор за Информатика и Енергетика

Блерант Рамадани е докторант на Факултетот за електротехника и информациски технологии. Магистрирал за проектен менаџмент и дипломирал на Машински факултет. Сите студии ги следел при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во текот на неговата кариера, г-дин Рамадани имаше различни улоги, како што е асистент на Универзитетот „Мајка Тереза“ (2018-2023), проектен менаџер во B.B.F Company Ltd (2016-2018), а во моментов, како Национален координатор за информатика и енергетика во рамките на Владата на Република Северна Македонија (2023-сега). Неговото познавање на јазикот вклучува течно познавање на албански, македонски и англиски јазик, покажувајќи ги неговите силни комуникациски способности. Како посветен истражувач, Блерант Рамадани објави трудови во списанија и конференции за обновливи извори на енергија, одржлив развој, машинско учење и сродни области. Активно учествува во меѓународни конференции, семинари и програми за обука, континуирано проширувајќи го своето знаење и експертиза. Исто така
учествувал на различни проекти, каде може да се спомне неговата три годишна работа во проектот на Anti-Drones NATO SPS проектот.

Меѓу неговите значајни достигнувања, г-дин Рамадани е прогласен за најдобар студент на
генерацијата, ја доби наградата од публика на предизвикот за вселенски апликации на НАСА и ја доби Националната награда за најдобар бизнис план. Неговата посветеност на својата професија и тековното стремење кон знаењето се пример за неговата одлучност да даде значителен придонес во областите на обновливите извори на енергија, одржливиот развој и имплементацијата на вештачакта интелигенција во енергетиката.


Е-маил: blerant.ramadani@gs.gov.mk