Надворешни соработници на Претседателот на Владата

Во прилог на линкот е табеларен приказ на сите надворешни соработници на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

Линк за преземање на табелата