Премиерот Заев со министерката Царовска на формирањето Интер-ресорска група за еднакви можности: Македонија ќе биде земја за пример, имаме системски пристап кон родовото прашање

 

Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, заедно со министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, денеска присуствуваше на Конститутивната седница на Интер-ресорската советодавно консултативна група за еднакви можности на жените и мажите.

- Рековме и еве веќе воспоставуваме посебно тело за родова рамноправност, кое ќе се грижи за имплементација на родовите перспективи во креирањето на политиките и буџетите. Тоа ќе го направите вие денеска, благодарам за брзата реакција и ви пожелувам успешна работа, рече во обраќањето до присутните, премиерот Зоран Заев.

Ова тело се формира по донесена одлука на Владата, со цел да се даде значење на решавањето на ова важно прашање и во нашата држава, а во него ќе членуваат  претставници од министерствата, од државните институции, социјални партнери на МТСП, од граѓанските организации, експерти. На настанот присуствуваа и претставници од UN Women. Сите ја поздравија посветеноста на премиерот Заев, на Министерството за труд и социјална политика и генерално на Владата за решавањето на ова важно прашање и во нашата земја, како во демократските земји во светот.

- Во државава се случуваат големи политички промени, отворивме можности за демократска Република Македонија, за демократски општини, за демократски институции и за демократски развој во сите сфери на општественото живеење. Обезбедувањето еднакви можности на жените и мажите, за што се заложуваме како Влада, е само уште еден доказ дека го менуваме општеството. Но уште поважно, дека ние видливо се менуваме, како луѓе, како граѓани, како политички претставници на граѓаните, застанувајки зад граѓанскиот концепт за еднакви можности за сите, рече премиерот Заев.

- Родовата еднаквост е наша законска обврска, дел е од Програмата на Владата на Република Македонија, 2017 – 2020 година. Тоа е наша обврска од Агендата за одржлив развој до 2030 година. Но пред сè, клучна е свеста, дека само заеднички, жени, мажи, различни по какви било основи, но сплотени во определбата за еднаквост, можеме да градиме, градиме и ќе градиме општество на еднакви граѓани, порача премиерот Заев.

 

 

Тој информираше дека Владата ќе предложи ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство од 2011 година (Истанбулска конвенција) и согласно оваа Конвенција, ќе воспостави мрежа на стандардизирани институции чијашто обврска е заштита од домашно насилство, ќе воведе програми за помагање на развојот на жените претприемачи, посебно во руралните области, ќе се заложи за вклучување на родовата перспектива во колективното договарање на сите нивоа, ќе предложи нов Закон за родово базирано насилство и измени на Кривичниот закон.

- Родовата еднаквост не е само женско прашање, не е само прашање на почитување на уставното право на еднаквост, туку сериозно влијае на развојот на општеството во кое што живееме. Еднаквоста на жената значи прогрес за сите. Земјите со поголема родова еднаквост имаат подобар економски раст, а приоритет во агендата на Владата е намалување на сиромаштијата и обезбедување на пристоен, квалитетен живот за сите, додаде премиерот Заев.

Тој соопшти дека родовата перспектива ќе биде внесена во стратешките планови и буџети на министерствата и на локалните самоуправи  и ја охрабри Интер-ресорската советодавно консултативна група за еднакви можности на жените и мажите, да ги разгледа можностите за уредување на ова прашање во законите, секаде каде што е тоа можно.

- Македонија мора да биде пример за земја на еднакви можности за сите. Заедно сите ќе успееме во оваа наша голема и важна цел, повика премиерот Заев во обраќањето до присутните на Конститутивната седница на работната група за еднакви можности.

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска соопшти дека оваа Влада има системски пристап кон родовото прашање и оцени дека само тоа е решение да има ефекти во брзо време.

- Прашањето го гледаме сеопфатно, вклучувајки го тука во прв план економскиот раст и развој. Половина од жените сега се надвор од пазарот на трудот. Ќе формираме сервиси за поддршка и ќе го зголемиме бројот на вработувања жени. Веќе почнавме со примена алатки за активирање на жените на пазарот на трудот, рече министерката Царовска.

- За да постигнеме активирање на жените на пазарот на трудот и да влијаеме на намалување на семејното насилство, потребно е креирање политики и креирање буџети. Оваа Влада работи и на двете нивоа, соопшти министерката Царовска.

На состанокот премиерот Заев и министерката Царовска порачаа дека Интер-ресорската советодавно консултативна група за еднакви можности на жените и мажите ја има целата поддршка, нивна лична и на Владата во целост да се спроведат потребните решенија што водат кон еднакви можности за жените и мажите, како дел од концептот на Владата за градење едно општество со еднакви можности за сите граѓани.