Јавен повик 17/2023-Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие за државни патишта

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
29.02.2024

Јавен повик 17/2023 - Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие за државни патишта