Плати на Претседателот и министрите во Владата на Република Македонија

Како дел од заложбите на Владата на Република Македонија за поголема дигитална транспарентност, на оваа страница можете да ги проверите висините на платите на Претседателот на Владата на Република Македонија, замениците на Претседателот на Владата на Република Македонија и на министрите во Владата на Република Македонија.

Висината на платата на министрите е јавен податок. Во таа насока, во продолжение е висината на нето платата исплатена за месец октомври 2018 година:

Име и Презиме Функција

Нето плата (денари)

Минат труд (денари) Вкупно нето (денари) Стаж (години)
Претседател на Влада на Република Македонија
Зоран Заев Претседател на Владата 79.854,00 8.307,00 88.161,00 20
Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија
Кочо Анѓушев Заменик на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори 71.066,00 9.140,00 80.206,00 25
Оливер Спасовски Заменик на Претседателот на Владата и министер за внатрешни работи 71.066,00 5.976,00 92.299,00* 16
Радмила Шеќеринска Заменичка на претседателот на Владата на Република Македонија и министерка за одбрана 71.066,00 8.084,00 79.150,00 22
Бујар Османи Заменик на претседателот на Владата, задолжен за европски прашања 71.066,00 4.569,00 75.635,00 12
Хазби Лика Заменик на претседателот на Владата, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем 71.066,00 5.274,00 76.340,00 14
Министер во Владата на Република Македонија
Дамјан Манчевски Министер за информатичко општество и администрација 65.792,00 3.578,00 69.370,00 10
Никола Димитров Министер за надворешни работи 65.792,00 5.852,00 71.644,00 17
Љупчо Николовски Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство 65.792,00 2.276,00 68.068,00 6
Мила Царовска Министерка за труд и социјална политика 65.792,00 1.951,00 67.743,00 5
Драган Тевдовски Министер за финансии 65.792,00 4.554,00 70.346,00 13
Горан Сугарески Министер за транспорт и врски 65.792,00 5.852,00 71.644,00 17
Рената Дескоска Министерка за правда 65.792,00 6.504,00 72.296,00 19
Сухејл Фазлиу Министер за локална самоуправа 65.792,00 650,00 66.442,00 1
Крешник Бектеши Министер за економија 65.792,00 2.601,00 68.393,00 7
Арбeр Адеми Министер за образование и наука 65.792,00 2.927,00 68.719,00 8
Садула Дураки Министер за животна средина и просторно планирање 65.792,00 6.829,00 72.621,00 20
Венко Филипче Министер за здравство 65.792,00 2.601,00 68.393,00 7
Асаф Адеми Министер за култура 65.792,00 325,00 66.117,00  
Роберт Поповски Министер без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност 65.792,00 6.178,00 71.970,00 18
Едмонд Адеми Министер без ресор задолжен за дијаспора 65.792,00 2.927,00 68.719,00 8
Аднан Ќахил Министер без ресор задолжен за странски инвестиции 65.792,00 9.106,00 74.898,00 27
Зорица Апостолска Министеркa без ресор задолжена за странски инвестиции 65.792,00 11.001,00 76.793,00 32
Бардул Даути Министер без ресор, задолжен за странски инвестиции 65.792,00 3.903,00 69.695,00 11
Зоран Шапуриќ Министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија 65.792,00 12.033,00 77.825,00 36
Аксел Ахмедовски Министер без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија 65.792,00 5.202,00 70.994,00 15 

*На министерот за внатрешни работи во Влада на Република Македонија му се исплаќа додаток на плата 20% во износ од 15.257,00 денари и вкупната нето плата изнесува 92.299,00 денари (77.042,00 денари плата со минат труд + 15.257,00 20% додаток). Додатокот на плата се исплаќа согласно решение бр.16-1561/2 од 12.06.2017 година.