103-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.11.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (108.08 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог за утврдување на намалување на аерозагадувањето како стратешки приоритет на Владата на Република Македонија и соодветно на тоа воведување на посебна владина програма за намалување на аерозагадувањето во Предлог - буџетот на Република Македонија за 2019 година
2 Предлог-буџет на Република Македонија за 2019 година
3 Предлог-закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година, по скратена постапка
4 Прашања и предлози /103/