108-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.12.2018 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (111.58 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за потребата од донесување на Закон за изменување на Законот за поштенските услуги, со Предлог-закон за изменување на Законот за поштенските услуги, по скратена постапка
2 Информација за распишување на Јавен повик 01/18 за прибирање на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, со Предлог-решение
3 Предлог-закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик
4 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за судовите
5 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија
6 Предлог-закон за извршување на санкциите
7 Предлог-закон за прекршоци
8 Барање согласност на Одлука за именување Директор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, со Предлог-решение
9 Прашања и предлози /108/
10 Текст на Предлог-амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македонија, Предлог-уставен закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија и Извештај за резултатите од јавните дискусии по нацрт-амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македонија