23-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.03.2020 - 17:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (364.26 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов  
Пред точка Предлог од Секретаријатот за европски прашања во однос на странска донаторска помош  
Пред точка Извештај од извршени инспекциски надзори за 19.3.2020 година – сумарен (преземени и планирани активности)  
1 Записник од Четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 19 март 2020 година  
2 Економски мерки за справување со последици од Коронавирус Предлагач: Кабинет на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори  
3 Предлог-одлука за ограничување на извозот на пченица и наполица и брашно од пченица или наполица  
4 Предлог-одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати  
5 Предлог-одлука за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало  
6 Прашања и предлози /23/  
7 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за вештачење  
8 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за правосудниот испит  
9 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за медијација  
10 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за нотаријатот