24-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.03.2020 - 16:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (2.25 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Информација за извршени инспекциски надзори, за 20.3.2020 – сумарен (преземени и планирани активности)
1 Записник од Петтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19, одржан на 20 март 2020 година
2 Информација за потребата од редизајнирање на Кредитната линија од Посебниот кредитен фонд (ПКФ) и Кредитната линија за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија со цел ставање на истите во функција на намалување на последиците од коронавирусот COVID-19
3 Информација согласно заклучоците од дваесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 16.03.2020 година ТОЧКА 7, точка 2 и заклучоците од дваесет и првата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 17.03.2020 година ТОЧКА 30 Информација за извоз и увоз на земјоделски производи, точка 2
4 Предлог-одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки
5 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за процена за време на вонредна состојба
6 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за катастар на недвижности за време на вонредна состојба
7 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време на вонредна состојба
8 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за јавните собири за време на вонредна состојба
9 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за странци (*) за време на вонредна состојба
10 Предлог-уредба со законска сила за примена на законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија за време на вонредна состојба
11 Предлог-уредба со законска сила за примена на Закон за личната карта за време на вонредна состојба
12 Информација за начинот на спроведување на мерките на Кризниот штаб за детална контрола на границите при влегување од кризните региони во Република Северна Македонија
13 Информација за активностите за справување со затекнатите државјани на Република Северна Македонија во странство, со Предлог-одлука за спроведување на задолжителен државен карантин на државјаните на Република Северна Македонија вратени од странство со хуманитарни летови
14 Информација за Приоритетни електронски услуги