35-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
04.04.2020 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (340.91 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Деветнаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 4 април 2020 година
2 Предлог–уредба со законска сила за утврдување на исплаќање на финансиска поддршка за сите спортисти, стручни лица и спортска администрација за време на траење на вонредната состојба
3 Информација за потреба од донесување на Одлука за реализација на предложено решение за поврат на двојно платена акциза од страна на ЈСП - Скопје
4
Прашања и предлози /35/