38-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
08.04.2020 - 11:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (361.59 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Дваесет и вториот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 8 април 2020 година
2 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила примена на Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба
3 Предлог-уредба со законска сила за примената на Законот за извршување на санкциите за време на вонредна состојба
4 Предлог-уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за нотаријатот за време на вонредна состојба
5 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за судска служба за време на вонредна состојба
6 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за јавнообвинителска служба за време на вонредна состојба
7 Предлог-oдлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2020 година
8 Предлог-oдлукa за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година за Православниот Богословски факултет “Св. Климент Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
9 Предлог-oдлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година на Факултет за Исламски науки - Скопје
10 Финансиски план за изменување на Финансискиот план на ЈРП Македонска радио телевизија за 2020 година
11 Информација за барањата кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр.1 за кредити од Кредитната линија од Посебниот кредитен фонд (ПКФ) и Кредитната линија за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија со цел намалување на последиците од коронавирусот COVID-19
12
Информации за спроведување постапки за итни јавни набавки во Министерство за труд и социјална политика (опрема, капитални инвестиции и за избор на Агенција за привремени вработувања)