43-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.04.2020 - 19:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (371.17 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Дваесет и осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 15 април 2020 година
2 Записник од Дваесет и деветтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 16 април 2020 година
3 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2020 година
4 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба
5 Предлог-уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за минерални суровини
6 Предлог-уредба со законска сила за примена на Закон за донации и за спонзорства во јавните дејности
7 Предлог-уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредната состојба
8 Информација за примената на Законот за отпис на каматите и репрограмирање на долгови и трошоци на физичките лица
9 Предлог-уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на вонредна состојба
10 Прашања и предлози /42/
11 Информација за текот на подготовката на Проектот за итно справување со COVID-19 во Северна Македонија
12 Предлог-уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба