44-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.04.2020 - 15:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (386.99 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Триесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 18 април 2020 година
2 Информација со Предлог-одлука за измена и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови со која се утврдуваат условите за директно кредитирање на деловни субјекти погодени од корона вирусот
3 Предлог-уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба
4 Предлог-уредба со законска сила за фомирање на фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID -19
5 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за распределба на социјални станови, како и условите за нивно користење изградени по Програмата за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија
6 Информација за исплата на пензии за април 2020 година