46-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
24.04.2020 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (378.09 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред-точка Информација за потпишување на Сертификат за примопредавање на итна хуманитарна помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Народна Република Кина
1 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба
2 Записник од Триесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 23 април 2020 година
3 Записник од Триесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 24 април 2020 година
4 Информација за приредување на интернет игрите на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб за време на вонредна состојба и Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за игрите на среќа и за забавните игри за време на вонредна состојба
5 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба
6 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица за време на вондредна состојба
7 Предлог - одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19
8 Информација со предлог за усогласување на економските мерки на Владата за справување со КОВИД – 19 кризата со Привремената рамка на Европската комисија за мерки за државна помош за поддршка на економијата за време на појавата на КОВИД – 19
9 Информација за начинот на имплементацијата на правилата за потекло во рамки на Договорите за слободна трговија во услови на криза поради Ковид - 19
10 Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за социјална заштита за време на вонредна состојба
11 Прашања и предлози /46/