48-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.04.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (2.61 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Триесет и осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 29 април 2020 година
2 Записник од Триесет и деветтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 30 април 2020 година
3 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за буџетите за време на вонредна состојба
4 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за угоститеската дејност за време на вонредна состојба
5 Предлог - програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година
6 Информација за потребата од спроведување на постапки за набавка на софтвер за финансиско и сметководствено работење како и набавка на информатичка опрема за потребите на Единицата за имплементација на проектите на Светска банка во Министерството за транспорт и врски
7 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите
8 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за административни службеници за време на вонредна состојба
9 Информација со сет мерки од областа на образованието (спроведување на едукативен процес во услови на covid-19 кризата)
10 Прашања и предлози /48/
11 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба
12 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Kоронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година