126-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.12.2021 - 16:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (475.92 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за доставено Барање број 11-10943/1 од 06.12.2021 година за регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на АД НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост поради неможност за отплата на доспеаните обврски