128-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.12.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (487.16 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка
2 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за взаемно признавање на одобренија за Овластен економски оператор за безбедност и сигурност (ОЕОС)
3 Одлука за изменување на одлуката за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2021 година со индикативно планирани средства за 2022 година
4 Кадровски прашања (128)
5 Прашања и предлози (128)
6 Програма за давање на услуги на воздухопловна навигација, Финансиски план и Инвестициона програма на М-НАВ А.Д. Скопје за 2022 година, со предлог-одлуки
7 Информација за потпишување на Спогодбата помеѓу Претседателот на Владата на Република Северна Македонија и Претседателот на Владата на Република Албанија и Претседателот на Република Србија за соработка во областа на ветеринарството, безбедноста на храна и фитосанитарната политика