73-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.06.2018 - 18:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (83.9 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Извештај за извршените преговори за текстот на Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации за престанување на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу Страните со усогласен текст на Спогодба