Заштита на укажувачи

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Владата на Република Северна Македонија:

Слободан Стојановски - државен советник за организациони и нормативно-правни работи поврзани со затворените седници на Владата.

  • Е-маил адреса: slobodan.stojanovski@gs.gov.mk
  • Контакт телефон: 075 248 365
  • Локал 203-ГС канцеларија 406, кула 6

Регулативи за заштитено внатрешно пријавување