Заштита на укажувачи

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Владата на Република Северна Македонија:

Регулативи за заштитено внатрешно пријавување