Mbrojtje e denoncuesve

Rregullore për denoncimin e brendshëm të mbrojtur

Në përputhje me nenin 2 paragrafi (1) dhe nenin 3 të Rregullores për denoncimin e brendshëm të mbrojtur në institucionet në sektorin publik, për  person të autorizuar për pranimin e fletëparaqitjeve të dorëzuara për denoncimin e brendshëm të mbrojtur në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut:

Sllobodan Stojanovski - Këshilltar shtetëror për Punë organizative dhe normative-juridike lidhur me seancat e mbyllura të Qeverisë.

Rregullore për denoncimin e brendshëm të mbrojtur