88-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.10.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (549.99 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог - План за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст: политики, препораки, мерки и индикатори
2 Информација за економски мерки за справување на енергетската и ценовната криза во Република Северна Македонија - Октомври 2022
3 Информација за водените разговори со Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) за обезбедување на Кредитна линија за претпазливост и ликвидност (Precautionary and Liquidity Line – PLL)
4 Прашања и предлози