98-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.11.2022 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (484.41 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог-Буџет на Република Северна Македонија за 2023 година
2 Предлог-Закон за извршување на Буџетот на РСМ за 2023 година
3 Прашања и предлози (98)
4 Информација з апреземање на мерка за обезбедување на дополнителни количини на топлинска енергија во случај на постоење на кризна состојба, со Предлог-одлука
5 Одлука за престанување на важење на одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки
6 Одлука за определување највисоки цени на одделни стоки во трговијата на мало
7 Предлог-Програма за изменување на Програмата за спроведување на
интервентен фонд за земјоделството