175-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.07.2023 - 13:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.48 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Новапор ДООЕЛ Охрид, со Предлог - одлука
2 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за издавачка дејност, трговија и услуги Лума-График ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со Предлог - одлука
3 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија градежништво, транспорт и услуги Лами Гроуп ДОО експорт-импорт Гостивар, со Предлог - одлука
4 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво и услуги Хипотерм ДООЕЛ Кочани, со Предлог - одлука
5 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Тетра-Хип ДОО Кочани, со Предлог - одлука
6 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Пјурели Плант ДООЕЛ с.Ќојлија, Петровец, со Предлог - одлука
7 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Мак Пласт ДООЕЛ с.Жилче, Јегуновце, со Предлог - одлука
8 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Матива увоз-извоз ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
9 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво, трговија, услуги и угостителство Лира-Инженеринг увоз-извоз ДОО Битола, со Предлог - одлука
10 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Концепт ДООЕЛ Струмица, со Предлог - одлука
11 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Карачи увоз-извоз с.Сопотница Демир Хисар ДООЕЛ, со Предлог - одлука
12 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Деутз-Вих ДООЕЛ увоз-извоз с.Двориште, Берово, со Предлог - одлука
13 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво, трговија и услуги Дака Холдинг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
14 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за транспорт, трговија, земјоделие и услуги Даел Транс ДООЕЛ увоз-извоз с.Русиново, Берово, со Предлог - одлука
15 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија на медицински, дентални препарати и опрема Велидент-Трејд ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
16 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Фармацевтската хемиска козметичка индустрија Алкалоид АД Скопје, со Предлог - одлука
17 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното друштво за собирање и примарна преработка на отпадоци и производство Отпад ДООЕЛ увоз-извоз Косел Охрид, со Предлог - одлука
18 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Доро Цаффе ДООЕЛ експорт-импорт с.Челопек, Брвеница, со Предлог - одлука
19 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Чилам ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
20 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Џаневски Монтажа ДООЕЛ Велес, со Предлог - одлука
21 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Политер ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
22 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство трговија и услуги Пием Десигн ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, со Предлог - одлука
23 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за деловен менаџмент и консалтинг услуги Пикаса ПР ДОО Скопје, со Предлог - одлука
24 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното друштво за производство, трговија и услуги Мултихем ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со Предлог - одлука
25 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија на големо со земјоделски производи Оки-Доки Фоодс увоз-извоз ДОО с.Крушеани, Кривогаштани, со Предлог - одлука
26 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и услуги Кесслер Македонија ДООЕЛ Илинден, со Предлог - одлука
27 Информации за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за транспорт, производство и трговија Ивана-СВ ДООЕЛ експорт-импорт с.Селемли Богданци, со Предлог - одлука
28 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија, услуги и консалтинг Депа Консалтинг ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со Предлог - одлука
29 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за шпедиција, транспорт, промет и услуги Дачо-Комерц 95 Зафирова Елена ДООЕЛ експорт-импорт Велес, со Предлог - одлука
30 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз Го-Пласт Караман ДООЕЛ Македонска Каменица, со Предлог - одлука
31 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги БСЕ Компани ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со Предлог - одлука
32 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Брансис ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
33 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво, трговија, транспорт и услуги Бау Гроуп ДОО увоз-извоз с.Здуње Гостивар, со Предлог - одлука
34 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Астал ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
35 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за транспорт и услуги АСД Метал Груп Транспорт ДОО Скопје, со Предлог - одлука
36 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за преработка, промет и услуги увоз-извоз Алтера Фуд ДОО Гевгелија, со Предлог - одлука
37 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за компјутерско програмирање Аксапта Мастерс ДОО Скопје, со Предлог - одлука
38 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, преработка и трговија Агро Мах ДООЕЛ извоз-увоз Берово, со Предлог - одлука
39 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво, трговија и услуги увоз-извоз Адра ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
40 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија со технички делови и навојни производи Ариљеметал ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог – одлука
41 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Венг Хаус ДОО експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
42 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за трговија производство и услуги ГТЗ Гео Таинер Заими ДООЕЛ Гостивар, со Предлог - одлука
43 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за услуги и трговија Диспеч 247 ДООЕЛ Радовиш, со Предлог - одлука
44 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство трговија и услуги Ингпласт ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со Предлог - одлука
45 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Еуро - Кан Фарма ДОО Скопје, со Предлог - одлука
46 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Мар Медика ДОО увоз-извоз Куманово, со Предлог - одлука
47 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Инфинити Енерџи, ИТ Солушнс Енд Сервицес ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
48 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Пантелеон ГС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
49 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство на храна и трговија Пласет – Донер & Бургер ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
50 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство трговија и услуги Корона Душко ДОО експорт-импорт Неготино, со Предлог - одлука
51 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за услуги РСМ ИТ Македонија ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
52 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство,трговија и услуги Лајтинг Лукс ДОО Струмица, со Предлог - одлука
53 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и угостителство Специјал - Продукт ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
54 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното трговско друштво за производство, трговија и услуги Унипласт БК увоз-извоз ДОО с.Мороишта, Струга, со Предлог - одлука
55 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Феникс Тим ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
56 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Хавеп Македонија ДООЕЛ Илинден, со Предлог - одлука
57 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Напредок – Пчеларство ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
58 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство трговија и услуги Озон ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
59 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Портобело ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
60 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за преработка на кафе и трговија на големо и мало Рио ДООЕЛ извоз-увоз Илинден, со Предлог - одлука
61 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Синами ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
62 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, превоз, трговија и услуги Сматес МК ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со Предлог - одлука
63 Информации за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Ферседо ДООЕЛ Охрид, со Предлог - одлука
64 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги Мисим-Компани Мисим ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со Предлог - одлука
65 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, услуги и трговија Бест Јуниор ДОО Скопје, со Предлог - одлука
66 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Бонита Вита ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
67 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Валенсис ДОО Скопје, со Предлог - одлука
68 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, внатрешна и надворешна трговија Вела-Треидинг ДОО Кавадaрци, со Предлог - одлука
69 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство на предиво и конец Ветекс АД Велес, со Предлог - одлука
70 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство на ел.опрема, реклама и пропаганда Гугоски Сашо Гуго Охрид ДОО, со Предлог - одлука
71 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, промет и услуги ДД-Фуд ДОО Скопје, со Предлог - одлука
72 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Екссесабл ДОО Скопје, со Предлог - одлука
73 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги ИД Канабис ДОО увоз-извоз Струмица, со Предлог - одлука
74 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт Киси-Логистик-КС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со Предлог - одлука
75 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното друштво за производство, промет и услуги Стибера Гроуп увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог - одлука
76 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство трговија сообраќај градежништво угостителство и услуги Трио Комерц ДОО увоз-извоз Здуње Гостивар, со Предлог - одлука
77 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9638/1 од 15.10.2020 година на Друштвото за производство, трговија и услуги Метал Солутионс ДОО Петровец, со Предлог - одлука
78 Инфоррмација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-7169/1 од 16.08.2022 година на Друштвото за производство трговија транспорт градежништво и услуги Мџробин ДОО експорт-импорт с.Здуње Гостивар, со Предлог - одлука
79 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-6833/1 од 10.08.2022 година на Друштвото за производство, трговија и услуги Опрема Ангел и Ацо ДОО експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
80 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-6989/1 од 10.08.2022 година на Акционерското друштво за производство, трговија и услуги Синцеритас АД Скопје, со Предлог - одлука
81 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 09-7087/1 од 11.08.2022 година на Друштвото за производство, трговија и услуги Текнопериа ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
82 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9637/1 од 15.10.2020 година на Друштвото за производство, трговија и услуги Федс с.Косел Охрид ДООЕЛ, со Предлог - одлука
83 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-11006/1 од 14.10.2021 година на Друштвото за производство и трговија Бул – Билдинг ДОО Струмица, со Предлог - одлука
84 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-7048/1 од 11.08.2022 година на Друштвото за проектирање, промет и услуги Вајомаг експорт – импорт ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
85 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-7008/1 од 11.08.2022 година на Друштвото за производство, трговија и услуги Велмар Фудс Компани ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
86 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-7062/1 од 11.08.2022 година на Друштвото за производство, трговија и услуги Градба Екобаза ДОО експорт-импорт Росоман, со Предлог - одлука
87 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-11084/1 од 14.10.2021 година на Друштвото за производство, градежништво, транспорт и услуги Интекар Глобал Корпоратион ДОО Гостивар, со Предлог - одлука
88 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-6865/1 од 10.08.2022 година на Друштвото за производство трговија и услуги Конкрит Компани увоз-извоз ДОО Битола, со Предлог - одлука
89 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-6943/1 од 10.08.2022 година на Прехранбената индустрија Кристал 1923 АД - Велес, со Предлог - одлука
90 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-7035/1 од 11.08.2022 на Друштвото за земјоделие, трговија и услуги Џанвики ДОО Петровец, со Предлог - одлука
91 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Деловниот систем Адинг АД за производство, примена и пласман на хемиски материјали за градежништво и инженеринг работи Скопје, со Предлог - одлука
92 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво услуги производство и трговија Бек-Стилл ДООЕЛ увоз-извоз с.Вевчани, Вевчани, со Предлог - одлука
93 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво за трговија, производство и услуги Јоле ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
94 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Вивакс ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
95 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за произвoдство, услуги и трговија Бигмак ДОО Скопје, со Предлог - одлука
96 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Модната конфекција Виничанка ДОО Виница, со Предлог - одлука
97 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, инжениринг, трговија и консалтинг за течни и гасовити горива Енерго Систем Михајло и Зоран ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
98 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Лонгуров ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со Предлог - одлука
99 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги Босут ДОО Куманово, со Предлог - одлука
100 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Амика ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип, со Предлог - одлука
101 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво и услуги Рапид Билд ДОО Куманово, со Предлог - одлука
102 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги Уни Агро увоз-извоз ДОО Велес, со Предлог - одлука
103 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Про АЉ Декор-А ДООЕЛ eкспорт-импорт с.Џепчиште-Тетово, со Предлог - одлука
104 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, пакување, трговија и услуги Иннпак ДОО експорт импорт Желино, со Предлог - одлука
105 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги П.И.К. КО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
106 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за угостителство, трговија и услуги увоз-извоз Диа-2 ДООЕЛ Струмица, со Предлог - одлука
107 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Бесмир-Комерц ДООЕЛ експорт-импорт Дебар, со Предлог - одлука
108 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за печатење на весници-Печатница Европа 92 ДООЕЛ Кочани, со Предлог - одлука
109 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Ролокрафт ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
110 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛДС Продуцтион ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со Предлог - одлука
111 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија Дамипак Стојан Јовановски ДООЕЛ Пробиштип, со Предлог - одлука
112 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Дадо Хит 2015 ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
113 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз Фунги Флора ДООЕЛ Радовиш, со Предлог - одлука
114 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија со текстил и текстилни производи Семак Фешн Компани КД -Штип, со Предлог - одлука
115 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за електроника, дизајнирање и производство Микросам увоз-извоз ДОО Прилеп, со Предлог – одлука
116 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство,трговија и услуги Мега-Текс ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со Предлог – одлука
117 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Макарон ДОО увоз-извоз Виница, со Предлог – одлука
118 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Мајами ДОО Идризово-Скопје, со Предлог – одлука
119 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еко Сторм ДООЕЛ Скопје, со Предлог – одлука
120 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги ДСФ Груп ДОО увоз-извоз Виница, со Предлог – одлука
121 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги Викториа ДООЕЛ експорт импорт с.Порој -Тетово, со Предлог – одлука
122 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Бујо-Градба ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог – одлука
123 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Але-Дар Инженеринг ДООЕЛ Кочани, со Предлог – одлука
124 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Печатницата Илко Драган Илија Јовановски Гостивар, со Предлог - одлука
125 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Акционерското друштво за производство и промет Жито Леб Охрид, со Предлог - одлука
126 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на ТП за производство на амбалажа од хартија и картон Тамапак Дејан Кирил Пешкирски Скопје, со Предлог - одлука
127 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, складирање, трговија и услуги Роиал Фрозен Фоодс ДОО експорт-импорт Тетово, со Предлог - одлука
128 Информации за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Млин Аргулица ДООЕЛ увоз-извоз с.Аргулица Карбинци, со Предлог - одлука
129 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за инженеринг, производство, промет и услуги Маквелд ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
130 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство трговија на големо и мало Игор 97 Цане ДООЕЛ увоз-извоз с.Доброшане Куманово, со Предлог - одлука
131 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за производство на картонска, дрвена амбалажа и граѓа, текстилни постелини, печатење и промет Графопромет ДООЕЛ Берово, со Предлог - одлука
132 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦБД Медплант ДОО с.Борисово Ново Село, со Предлог - одлука
133 Информција за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги Термостил Даниел ДООЕЛ увоз-извоз с.Блатец Виница, со Предлог - одлука
134 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство на текстил и текстилни производи, трговија и услуги Комфи-Ангел увоз-извоз Прилеп ДОО, со Предлог - одлука
135 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Артисан Мебел ДОО увоз-извоз Струмица, со Предлог - одлука
136 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Друтек ДООЕЛ увоз-извоз с.Пршовце, Теарце, со Предлог - одлука