200-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.11.2023 - 12:15
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (345.16 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за потреба од согласност за спроведување на постапка со преговарање без објавување оглас, согласно член 55 став 1 точка г од Законот за јавни набавки
2 Прашања и предлози