211-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
21.12.2023 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (364.33 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за промена на динамика на плаќање при реализација на проектот: Изградба на насипна брана со придружни објекти „Отиња“, општина Штип
2 Информација за промена на динамика на плаќање при реализација на проектот: Изградба на фекална канализациона мрежа и главен колектор за н.м. Копаница, општина Сарај
3 Кадровски прашања 
4 Прашања и предлози