Марјан Забрчанец, Национален координатор за стратегиски комуникации и за спроведување на комуникациската стратегија на Владата

Марјан Забрчанец е специјалист по односи со јавност, комуникациски стратегии и стратешко планирање, со разновидно 20-годишно професионално искуство во граѓанскиот, приватниот и јавниот сектор. Од август 2017 раководи со владиниот комуникациски сервис, ангажиран најпрво како посебен советник за односи со јавност на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, а потоа и како национален координатор за стратегиски комуникации и за спроведување на комуникациската стратегија на Владата. 

За време на неговиот ангажман во Владата ги координираше или ги надгледуваше јавните комуникации на најважните владини и политички случувања и достигнувања на Северна Македонија, како што се Договорот од Преспа, референдумот за Договорот од Преспа, посетата на Папата, европските интеграции, членството во НАТО и справувањето со КОВИД-19 пандемијата.

Марјан беше ангажиран како ПР менаџер (2007-2010) во маркетинг и ПР агенцијата New Moment, а како претседател и извршен директор (2003-2007 и 2010-2014) раководеше со Младинскиот образовен форум (МОФ), една од водечките организации за млади во Македонија. Во 2017 година работеше и како специјалист за развој на капацитети на граѓански организации на проектот на УСАИД за граѓанско учество, во рамки на тимот на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Како независен консултант (2010-2016) има спроведувано десетици обуки и тренинзи за односи со јавност, комуникациски стратегии и стратешко планирање за граѓански организации, заедници и институции, како и консултантства за проекти во областите граѓански активизам и медиуми. Меѓу поважните проекти на кои работел се политичката кампања „За живот во Македонија“, граѓанските акции „Заслужуваме подобро“ и „Граѓаните за Македонија“, основањето на Националниот младински совет на Македонија, основањето на првото младинско интернет Радио МОФ.

Своите експертизи и знаења во областа на комуникациите, почнувајќи од 2000 година ги има стекнато низ неформално образование, проекти, тренинзи, обуки и едукативни програми во земјата и странство. Професионалните стандарди во рамки на владината служба ги обезбедува и надградува низ менторства обезбедени од Комуникацискиот сервис на Владата на Велика Британија и од комуникациски експерти и консултанти во рамки на програмите на УСАИД.