Контакт

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бул. Илинден бр.2
1000 Скопје,
Република Северна Македонија

телефон: +389 (0) 2 3118-022