Kontakt

Kontakt

 

QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Bul. Ilinden nr.2

1000 Shkup,

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni: +389 (0) 2 3118-022

Persona të autorizuar – persona përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale

  1. Zorica Stojanoviq – ndihmës udhëheqëse, Sektori për çështje juridike
  1. Kirill Samarxhioski – ndihmës udhëheqës, Sektori për teknologji informatike

DËRGONI MESAZH: