Kontakt

QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Bul. Ilinden nr.2
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë së Veriut

telefoni: +389 (0) 2 3118-022

Posta elektronike:

info@vlada.gov.mk