Николовски: Предлог буџет за 2018 за враќање на достоинството на земјоделците

 

Во рамки на серијата прес-конференции посветени на образложување на Прелог Буџетот за 2018 година, денеска во Владата на Република Македонија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски одржа прес-конференција која беше посветена на Предлог Буџетот за 2018 година за секторот земјоделство.

 

Во прилог е интегралниот говор на министерот Николовски:

Унапредувањето на земјоделството, преку зголемување на обработливите површини и производство, е еден од клучните приоритети на Владата. Затоа при креирањето на Предлог Буџетот за 2018 година за секторот земјоделство, посветивме големо внимание на мерките преку ќе ја постигнеме оваа наша цел.

На денешната прес-конференција ќе го презентирам вкупниот буџет за секторот земјоделство. Овој сектор подразбира неколку институции кои имаат посебни буџети, но сите имаат важен придонес во развојот на земјоделството.

Конкретно, тоа се Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Платежната Агенција, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, Агенцијата за храна и ветеринарство, Државниот инспекторат за земјоделство, Државниот инспекторат за шумарство и ловство и Управата за хидрометеоролошки работи.

Вкупните основни предлог буџети на сите седум институции за следната година се во износ од над 10,1 милијарди денари. Предлог буџетите на овие институции се планирани така да можат да обезбедат сервисирање на тековните потреби на секторот земјоделство, пред се на земјоделците и агро-бизнисмените, а по принципот на домаќинско и рационално трошење. Сумата за секоја ставка е планирана според потребите онолку колку што покажаа анализите, дека реално се потребни пари за одреден земјоделски сектор.

Основниот буџет на министерството изнесува околу 643 милиони денари. При креирањето се посвети особено внимание на финансирање на клучните проекти преку ставката капиталните расходи особено во делот на системите за наводнување, непречено сервисирање на тековните обврски за исплата на плати, камати, кредити и членарини во меѓународни институции, финансирање на клучни Програми преку ставката субвенции и трансфери, и кратење на непродуктивните трошоци.

На инфографикот се забележува дека најголем е Предлог буџетот за Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, или 8,6 милијарди денари. Од оваа сума 8,4 милијарди денари се предвидени за Директна финансиска поддршка во земјоделството и за рурален развој. Со планираната директна финансиска поддршка од 6,6 милијарди денари, ќе го унапредиме и зголемиме земјоделското производство и ќе овозможиме навремена и неселективна исплата на субвенциите, тогаш кога на земјоделците им се најпотребни.

Преку Програмата за рурален развој, ќе инвестираме над 1,8 милијарди денари во создавање на производи со висока додадена вредност, модернизирање на агро-секторот и развој на руралните средини.

Во споредба со ребалансот на Буџетот за оваа година, за следната 2018 година обезбедуваме четири пати поголем буџет за Програмата за проширена репродукција на шумите. Поточно 21 милиони денари ќе намениме за зголемување и заштита на шумскиот фонд.

За 50 отсто ја зголемивме сумата за Заштита на растенија, семе и саден материјал, со што ќе се зголеми фитосанитарниот мониторинг. На тој начин обезбедуваме поголема сигурност на примарните земјоделски производи во однос на присуство на штетни организми, што е важно за поголем извоз на европските пазари и обезбедување на висок квалитет и безбедност на примарните земјоделски производи.

За 60 проценти ја зголемивме сумата во предлог Буџетот на Агенцијата за храна и ветеринарство за Програмите за Ветеринарно-здравствена заштита и за Безбедност на храна. Овие програми се од исклучително значење за здравјето на животните, како и за здравјето на луѓето преку обезбедување и гарантирање на квалитетни и безбедни производи за храна.

Од друга страна, водејќи се од главните начела на Владата, за половина милион евра ги намаливме непродуктивните трошења, како што се расходите за патни и дневни трошоци, затоа што нашата цел е јасна, парите ги враќаме кај граѓаните.

Со Предлог буџетот за секторот земјоделство ќе обезбедиме целосна, навремена и неселективна исплата на субвенциите за земјоделството, поголемо производство на домашни квалитетни и безбедни земјоделско-прехрамбени производи, ќе го вратиме достоинството на македонскиот земјоделец, затоа што само така ќе го направиме македонскиот аграр модерен, конкурентен и по европски стандарди.

 

 Презентација: