Премиерот Заев: Реформските процеси носат и економски промени - АД Европа Скопје е првиот овластен економски оператор во Република Македонија!

Премиерот Заев и директорот Танасоски го доделија првиот сертификат за овластен економски оператор на Европа АД Скопје

Во Владата на Република Македонија денеска се одржа настан на промоција на концептот овластен економски оператор на кој претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев и директорот на Царинска управа на Република Македонија, Ѓоко Танасоски го доделија првиот сертификат за овластен економски оператор на реномираната домашна компанија Европа АД Скопје. 

Во рамки на овој настан свои обраќања имаа претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, директорот на Царинската управа, Ѓоко Танасоски и директорката на Европа АД Скопје, Марика Караџова.

 

 

„Овластениот економски оператор претставува нов концепт и модернизација на царинското и надворешно-трговското работење кој произлегува како реформа од Берлинскиот процес и Протоколот 5 од ЦЕФТА и  вклучување на македонските компании во регионалните и глобални синџири на снабдување. Со овие интеграциски процеси доаѓа до силно јакнење на регионалната економија, токму преку концепти како што се овластениот економски оператор, заеднички царински и гранични контроли, заеднички профили за анализа на ризик и размена на информации. Поседувањето на сертификат за овластен економски оператор за компаниите ќе значи дека ги исполнуваат економските и безбедносните стандарди за вршење на надворешна трговија“, порача премиерот Заев во своето обраќање.

Директорот на Царинската управа посочи дека АД Европа е првата фабрика што добива статус на Овластен економски оператор, но во процес е издавање на уште три одобренија за ОЕО, а десетина други компании најавија поднесување на барања. 

„Со добивање на статус на ОЕО македонските компании покрај поволностите во царинското подрачје на Република Македонија, ќе може да ги добијат истите поволности во сите ЦЕФТА страни, односно можност за поголемо користење на поедноставените царински постапки, приоритетен третман при спроведување на царинските контроли, намален број на физички и документарни контроли од царинските органи, избор на местото за контрола како и други директни и индиректни поволности. Сето ова треба да придонесе за намалување на времето на царинење на стоките, намалување на трошоците за увоз и извоз, зголемување на конкурентноста и поголема интеграција на македонските компании на регионалните и европските пазари. Тоа треба да придонесе за зголемување на нивната професионалност, претприемачки дух и финансиски капацитети“, нагласи директорот Танасоски.

Тој додаде дека покрај ОЕО, со новиот систем за електронска обработка на царински декларации ќе се воведе концептот на дигитална царина, отворајќи потенцијали за поволно царинско окружување и раст на производството, извозот и инвестициите.

Директорката на домашната производствена компанија Европа АД Скопје, Марика Караџова во своето обраќање зборуваше за економските перформанси на компанијата, за значењето и придобивките што компанијата ќе ги има со добивањето на овој сертификат, за процесот на апликација и изрази благодарност до Владата на Република Македонија за поддршката што им ја пружа на компаниите преку Планот за економски раст за зголемување на конкурентноста.


Премиерот Заев: Реформските процеси носат и економски промени - АД Европа Скопје е првиот овластен економски оператор во Република Македонија!

Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев заедно со директорот на Царинската управа на Република Македонија, Ѓоко Танасоски денеска го доделија првиот сертификат за овластен економски оператор на реномираната домашна компанија АД Европа Скопјe. На настанот свои обраќања имаа претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, директорот на Царинската управа, Ѓоко Танасоски и директорката на Европа АД Скопје, Марика Караџоска. Премиерот Заев во свое обраќање истакна:

 

 

„Реформските процеси носат и економски промени во Република Македонија, а резултатите веќе доаѓаат.

Денешниот настан го потврдува тој факт.

Овластениот економски оператор претставува нов концепт и модернизација на царинското и надоворешно-трговското работење кој произлегува како реформа од Берлинскиот процес и Протоколот 5 од ЦЕФТА и  вклучување на македонските компании во регионалните и глобални синџири на снабдување.

Со овие интеграциски процеси доаѓа до силно јакнење на регионалната економија, токму преку конецeпти како што се овластениот економски оператор, заеднички царински и гранични контроли, заеднички профили за анализа на ризик и размена на информации.

Поседувањето на сертификат за овластен економски оператор за компаниите ќе значи дека ги исполнуваат економските и безбедносните стандарди за вршење на надворешна трговија.

Тоа е претставува потврда за квалитетот на производите и услугите што ги нудат на пазарот, за меѓународните и европски стандарди при производството, за брзи и поедноставени царински постапки како и гаранција за навремен и брз транспорт на стоките до крајното одредиште.

Сертификатот овластен економски оператор е инвестиција и за самите производители, извозници, транспортери, шпедитери, увозници бидејќи тоа за нив еден вид на царински стандард, не само национален, туку и меѓународен што покажува дека компанијата силно работела на подигнување на нивото на конкурентност.

Крајната цел ја постигнува овој нов концепт е намалување на трошоците за извоз и увоз, намалување на времето на чекање на граница, подобрување на репутацијата на компаниите.

Со овие економски новитети, кои се директен резултат од нашата европска и евроатлантска интеграција и од пријателството и соработката кое се наметнаа во регионот, Македонија станува глобална земја во која економијата почнува да функционира за секого.

Владата на Република Македонија во текот на 2019 година со мерките од Планот за економски раст силно ќе ги поддржува компаниите да ја зголемат конкурентноста и вклучувањето во регионалните економски интеграции.

Особена чест ми претставува што денеска ќе го доделиме првиот сертификат за овластен економски оператор на наша домашна реномирана производствена компанија - АД Европа Скопје.

Како овластен економски оператор, верувам дека АД Европа Скопје ги подигнува стандардите на работење на едно повисоко ниво и ја поттикнува конкурентноста којашто е исклучително важна за економскиот раст и развој.

Ја користам приликата да ги повикам компаниите да ги започнат процедурите и постапките за добивање на овој сертификат. Важно е нашите производствени и извозни компании да се идентификуваат со европските и меѓународни стандарди на работење.

На самиот крај дозволете ми, да упатам искрени честитки до АД Европа Скопје - првиот овластен економски оператор во Република Македонија!“