Сите заклучоци на Владата на Северна Македонија од 15-тата редовна седница за преземање дополнителни и заострени мерки и активности за превенција од ширење на корона вирусот

Сите заклучоци на Владата на Северна Македонија од 15-тата редовна седница за преземање дополнителни и заострени мерки и активности за превенција од ширење на корона вирусот по согласно информацијата на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи и на препораките на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, во прилог:

Заклучоци од 15-тата редовна седница за превенција од ширење на корона вирусот