Мандатни писма

Повикувајќи ги да вложат максимални напори и ефективно да работат, премиерот Заев на министрите и министерките од новиот состав им порача да го слушаат гласот на народот и да им служат на сите граѓани, без разлика на нивната етничка, партиска припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, раса, боја на кожа, потекло, припадност на маргинализирана група, социјално потекло, образование, религија, политичко уверување или било каква друга поделба.

Мандатните писма со утврдена мисија и задачи во четиригодишниот мандат на министрите: