8 април 2023 година (сабота), Меѓународниот ден на Ромите е неработен ден за припадниците на ромската заедница во Република Северна Македонија

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на РМ („Службен весник  на  РМ„ бр.21/98 и 18/07), 8 април 2023 година (сабота), Меѓународниот ден на Ромите е неработен ден за припадниците на ромската заедница во Република Северна Македонија. 

Истовремено, Министерството за труд и социјална политика на припадниците на ромската заедница во Република Северна Македонија им го честита Меѓународниот ден на Ромите.