МТСП: Во тек е редовната исплата на пензиите, зголемена за 5.3%

Министерство за труд и социјална политика ги известува пензионерите дека во тек е редовната исплата на пензиите, која овој месец е зголемена за 5.3%.

Пензијата согласно новата Методологија, се усогласува на 1 март и на 1 септември секоја година според процентот кој се добива како збир на порастот на индексот на трошоците на живот во претходното полугодие и процентот на порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во Република Северна Македонија во претходното полугодие во однос на полугодието кое му претходи.

Согласно оваа методологија и податоците од Државниот завод за статистика, пензијата за месец септември е  зголемена за 5.3%.

Ова е второ усогласување за оваа година, во месец март беше зголемена за 8.4% и заедно со 5.3% во септември, изнесува вкупно 13.7%.

Со исплатата на пензијата за месец август се врати редовниот начин на исплата наместо предвремената исплата на пензијата воведена поради прогласувањето на пандемија во државата и донесените мерки за заштита од корона вирусот.

Министерството за труд и социјална политика претходно извести и  дека со исплатата на пензијата за месец август се враќа редовниот начин на исплата наместо предвремената исплата на пензијата воведена поради прогласувањето на пандемија во државата и донесените мерки за заштита од корона вирусот.