Јавен повик 18/2023-Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие Колекторски систем

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
29.02.2024

 Јавен повик 18/2023 - Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие Колекторски систем