Фетаи на средба со Маркеринг, раководител на Регионалниот секретаријат за антикорупција и незаконски финансирања на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC)

Денеска имав средба со г. Коен Маркеринг, раководител на Регионалниот секретаријат за антикорупција и незаконски финансирања на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC), придружуван од Валентина Анчевска, офицер за врски на УНОДЦ во Северна Македонија.

Разговаравме за меѓусебните приоритети и досегашната соработка меѓу Владата на Северна Македонија и УНОДЦ, со посебен фокус на перењето пари, незаконските финансиски текови и враќањето на имотот, како и пошироките напори во борбата против корупцијата.

УНОДЦ, како чувар на Конвенцијата на Обединетите нации против корупција, е важен партнер на Владата на Северна Македонија. Во продолжение беше договорено соработката да се фокусира на приоритети поврзани со зајакнување на институционалните капацитети за обновување на имотот и конкретни иницијативи против корупцијата.