Офицери за заштита на личните податоци

Oвластени лица - офицери за заштита на личните податоци
 

Дебора Лакордова - помошник раководител на сектор за координација со проекти и други стручни работи за координација со проекти, во Сектор за координација со проекти и други стручни работи

Е-мејл адреса: Debora.Lakordova@gs.gov.mk

Контакт телефон: 071-206-764

Канцеларија 413, кула 6

 


Oficerë për mbrojtjen e të dhënave personale

Persona të autorizuar- oficerë për mbrojtjen e të dhënave personale:
 

Дебора Лакордова

Е-мејл адреса: Debora.Lakordova@gs.gov.mk

Контакт телефон: 071-206-764

Канцеларија 413, кула 6