Органограм на Генералниот секретаријат

 

 

Во прилог можете да го преземете органограмот на Генералниот секретаријат:

Органограм на Генералниот Секретаријат

Напомена: Структурата и органограмот на Генералниот секретаријат се подложни на континуирани промени, согласно работните потреби кои произлегуваат од активностите на Владата на Република Северна Македонија.