31-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.03.2020 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (393.15 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со Извештаи за 27, 28 и 29 март 2020 година - сумарен
1 Записник од Тринаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 28 март 2020 година
2 Записник од Четиринаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 30 март 2020 година
3 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за железничкиот систем за време на вонредна состојба
4 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки
5 Предлог-уредба со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањeто на судовите и јавните обвинителства
6 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија за време на вонредна состојба
7 Предлог-уредба за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита
8 Предлог-уредба со законска сила за примена на законот за ученичкиот стандард за време на вонредна состојба
9 Предлог-уредба со законска сила за примена на законот за студентскиот стандард за време на вонредна состојба
10 Предлог-програма за изменување на програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година
11 Предлог-програма за изменување на програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година
12 Прашања и предлози /31/
13 Информација за привремена пренамена на расположливите ИПА средства од соодветните девизни сметки наменети за имплементација на ИПА програмите во буџетот на Република Северна Македонија, во функција на справување со кризата настаната како резултат на вирусот Ковид-19
14 Протокол за влез во Република Северна Македонија на странски дипломати акредитирани во земјата и членови на нивните семејства