39-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.04.2020 - 11:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (348.27 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Дваесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 9 април 2020 година
2 Предлог-одлукa за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите
3 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за акредитација за време на вонредна состојба
4 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за време на вонредна состојба
5 Информација за потребата од пристапување кон и потпишување на Заедничкиот договор за набавка на лекови и медицинска опрема помеѓу Република Северна Македонија и Европската Комисија
6 Прашања и предлози /39/